Fullmäktige med faktaresistans

Beslut utan underlag och skriftliga personliga påhopp i interpellationsdebatten. Och en hel del där emellan.
Först fick vi information om hur barn och unga mår på Gotland. Att de flesta mår bra är en klen tröst när var tionde flicka inte mår bra. Varje ung människa som svarar att han eller hon inte mår bra är ett misslyckande.

Kulturplanen antogs utan större debatt. Roligast var ABFs remissvar där man bland annat kan läsa att ”man som läsare får en känsla att texten skrivits utan tanke på att den ska läsas”. ABF varnar också för att läsare drunknar och dör i textmassan.
Efter samarbetsvilja av Filip Reinhag (S) togs de mest olämpliga delarna i planen bort och hela fullmäktige kunde enas om den.

För ett år sedan infördes lovfritids på prov på Gotland. Det innebar att på sportlov, påsklov och höstlov kunde de barn som normalt inte går på fritids få sysselsättning när de är lediga från skolan. Ett bra initiativ från Liberalerna som nu majoriteten vill avbryta utan att bry sig om att ta reda på hur det gått. På Regionstyrelsen efterlyste vi den utvärdering som borde ha gjorts och vi blev lovade att få den till dagens fullmäktigemöte.
Det enda i handlingarna som kallades utvärdering var: ”Förvaltningens bedömning är att lovfritids bör avvecklas och försöksverksamheten upphöra. Bedömningen grundar sig dels på att nyttjandegraden är oerhört låg och dels på Region Gotlands ekonomiska situation.”
Ingenting om hur många som nyttjat lovfritids. Ingeting om vad det kostade eller vad man fick för intäkter.
Viktigast av allt var att man inte tagit reda på om de ungdomar som nyttjat lovfritids hade mått bättre. Gjorde det någon skillnad? Utan svar på de frågorna kan vi inte ta ställning och tack vare M, C och L så återremitterades frågan och vi hoppas på bättre svar till nästa möte.

Elin Båth (FI) pratade för en av sina många många motioner. Den här gången koncentrerade hon sig inte bara på att använda så svåra ord som möjligt utan pratade för nyttan att transpersoner kan få information om vårdvägar på regionens hemsida. En del i hennes motion som vi stödjer.

Bland avsägelserna från fullmäktige förvånade det att de enda kvarvarande ledamöterna från SDs valsedel avgick. I media fick vi sedan läsa att de känt sig hotade. De har inte märkts av så mycket i fullmäktige men det är alltid tråkigt att människor ska känna sig hotade, oavsett om det är politiker eller inte. Oavsett vilket parti de tillhör.

Min interpellation till socialnämndens ordförande Maria Björkman (S) visade att behovet inte längre var de extra 25 miljoner som de bad om i somras. Socialnämnden behöver nästan dubbelt så mycket, 44 miljoner kr. Maria Björkman lovade att de ser på alla möjligheter till besparingar och effektiviseringar, även upphandlingar. Jag hoppas verkligen att Socialdemokraterna släpper den prestige de visat de senaste åren genom att vägra prova upphandling för att se om vi kan få mer nytta för våra skattepengar.

Avslutningen av mötet kommer vi minnas länge. Det kommer nog återberättas en lång tid framöver när Karl-Allan Nordblom (MP) svarade på Simon Härenstams (M) interpellation om fasadlyktorna på Öster. Att följetången i media och på nämnden blivit så lång berodde, enligt Karl-Allan, mest på att andra politiker, länsstyrelsen och media inte fattade vad det handlade om. Själva hade han inte gjort många fel trots att det finns på papper.
Mest anmärkningsvärt var tonen i svaret där Simon anklagades för att vara faktaresistent och visa ovilja. Ett bra svar av Simon gjorde att det blev uppenbart för övriga ledamöter i fullmäktige vem som hade rätt och vem som var faktaresistent.

Det här inlägget postades i Politik. Bokmärk permalänken.