Ett rådhus som är tillgängligt för alla

I slutet av 2011 fick Moderata Handikapprådet en tillgänglighetsguidning på rådhuset på Visborg. Guidningen visade på flera brister som behöver åtgärdas.

För att tvinga fram de nödvändiga förbättringarna så skrev jag tillsammans med Mats Hedström en motion om att bristerna skulle åtgärdas. Lyckligtvis har motionen vunnit gehör och på dagens möte med Regionstyrelsens arbetsutskott föreslås att Regionstyrelsen skall bifalla motionen.

Vi kan alltså se fram emot att fler gotlänningar skall kunna besöka rådhuset på Visborg framöver.

I en annan motion förslås även bifall på att en hörselslinga skall installeras i ett av sammanträdesrummen i Rådhuset så framöver kommer även gotlänningar med hörselnedsättning kunna delta i regionens möten.

Det här inlägget postades i Politik. Bokmärk permalänken.