Kategoriarkiv: Sociala frågor

Gotland kan bättre!

Trots fagra ord från majoriteten tar Gotland emot minst antal flyktingar per invånare, 0 per tusen invånare. Det är alltså så få att det inte kan mätas. Hittills i år har Gotland tagit emot 12 flyktingar fördelat på en befolkning … Läs mer

Publicerat i Sociala frågor | Kommentarer inaktiverade för Gotland kan bättre!

Möte med Migrationsverket

Gotland tar emot minsta antal flyktingar av alla län i Sverige. Det avtal Gotland har med Migrationsverket om att ta emot 30 flyktingar per år uppfyller vi inte. Hittills i år har det kommit 12 flyktingar. Alla partierna i fullmäktige … Läs mer

Publicerat i Politik, Sociala frågor | Kommentarer inaktiverade för Möte med Migrationsverket

Hemsjukvården

Under 2009 beslutade kommunfullmäktige att en styrgrupp skulle inrätta hemsjukvård för äldre och funktionshindrade. Om man är förhindrad att ta sig till en vårdcentral så skall man kunna få vården i hemmet istället. För att kunna dra nytta av den … Läs mer

Publicerat i Sociala frågor | Kommentarer inaktiverade för Hemsjukvården

Satsning på sjukskrivna

På Lucia presenterade regeringen en satsning på att ytterligare minska sjukfrånvaron. Två miljarder kronor extra satsar på rehabilitering. Rygg- och nackbesvär har länge varit en vanlig orsak till sjukfrånvaro i Sverige. I takt med att samhället förändras så har psykisk … Läs mer

Publicerat i Sociala frågor | Kommentarer inaktiverade för Satsning på sjukskrivna

Äldreomsorg runt Östersjön

Innocare är ett projekt för att öka säkerheten och livskvaliteten för äldre som bor hemma. Projektet har deltagare från Estland, Lettland och Sverige och finansieras av Central Baltic. Skillnaden på hur man använder teknik i äldreomsorgen är stor mellan dessa … Läs mer

Publicerat i Sociala frågor | Kommentarer inaktiverade för Äldreomsorg runt Östersjön

Oansvarigt beteende

I fredags kom beslutet som jag nästan väntat på. I våras beslutade Socialdemokraterna att inga upphandlingar skall ske framöver. Det innebär inte bara att inga verksamheter kan läggas ut på privata utförare. När befintliga avtal löper ut kan de inte … Läs mer

Publicerat i Politik, Sociala frågor | Kommentarer inaktiverade för Oansvarigt beteende

Tingsbrogården

I fredags besökte jag Tingsbrogården i Bro. Det var mitt första besök där men jag har sett det fån vägen många gånger. Därifrån ser det ut som en förvuxen koloss från någon svunnen tid. Därför blev jag väldigt positivt överraskning … Läs mer

Publicerat i Sociala frågor | Kommentarer inaktiverade för Tingsbrogården

Fulla blöjor

Än en gång förvånas vi av rapproter om dåligt skötta äldreboende. Den här gången är det Torsiliahemmet i Torshälla. Hemmet har fått anmärkningar tidigare och ledningen har inte gjort vad de borde för att komma till rätta med problemen. Det … Läs mer

Publicerat i Sociala frågor | Kommentarer inaktiverade för Fulla blöjor

Gotland tillgängligt för barn med psykisk ohälsa

Barn med psykisk ohälsa är alltid utsatta. Problemen drabbar alltid hela familjen och det är viktigt att hjälpen sätts in så fort som möjligt. Därför har regeringen gett Socialstyrelsen i uppdrag att fördela 214 000 000 kr i extra bidrag … Läs mer

Publicerat i Sociala frågor | Kommentarer inaktiverade för Gotland tillgängligt för barn med psykisk ohälsa

Politiker vill inte placera unga här

Behandlingshemmet (HVB) Prästgården i Alskog har vid flera tillfällen fått anmärkningar. Först av Gotlands kommun och sedan de tog över kontrollerna, även av Socialstyrelsen. Gotland har inte placerat barn här. Prästgården uppfyller helt enkelt de kvalitetskrav vi ställer. När vi … Läs mer

Publicerat i Sociala frågor | Kommentarer inaktiverade för Politiker vill inte placera unga här