Fokus på Slite

Slite marknad innebär karuseller, kokosbollar och mycket folk som samlas och säljer och köper, men framför allt träffas.

Eftersom det snart är val hölls det politisk debatt på scenen. Anna Hrdlicka brättade om hur vi vill utveckla Slite. Egentligen vill alla partier utveckla Slite. Ishallen ska vara kvar, hamnen ska bli bättre och det ska byggas mer bostäder här.

Det som skiljer oss åt är hur vi tror att vi ska få till det. När ena sidan tror att det löser sig om man fortsätter ösa in bidrag och subventioner så tror vi inte att det räcker. Vi måste bli bättre på att ta fram byggklar mark. Det är mark där man snabbt kan börja bygga. Då måste det finnas detaljplaner och planer för vatten och avlopp.

När någon vill bygga bostäder ska inte Region Gotland bromsa genom att inte ha förberett allt det. När någon vill bygga bostäder så måste de få göra det. Då kommer vi få fler bostäder på hela Gotland.

Publicerat i Politik | Kommentarer inaktiverade för Fokus på Slite

Vi vill sätta spaden i marken

I många år har det diskuteras ifall Visby ska få en ny ishall. Ungefär lika länge har det diskuterats ifall Gotland ska få en ny simhall eller badhus.

Idrotten är väldigt viktig för Gotland. Den ger bättre hälsa till gotlänningarna. Den ger bra sysselsättning framför allt för de unga gotlänningarna. Den ger oss något att vara stolta över, men den ger oss även möjligheter att locka fastlänningar till vår ö. Oavsett om de kommer hit för en turnering eller för att flytta hit så hjälper de till att göra Gotland bättre!

Vi vill under den kommande mandatperioden sätta spaden i marken för både en ny ishall och en ny simhall. Vi tycker att de ska ligga bredvid varandra eftersom vi är övertygade om att de kan ha nytta av varandra. Det ger effektivare anläggningar men det ger även föreningarna mer möjligheter att samarbeta. Jag vill att de nya hallarna ska ligga i anslutning till ICA Maxi Arena på Visborg.

Med flera anläggningar samlade på ett ställe blir det lättare att ordna bra busslinjer och det blir lättare för föräldrar att skjutsa till olika idrotter.is_och_simhall

Publicerat i Politik | Kommentarer inaktiverade för Vi vill sätta spaden i marken

Valtider

I tisdags öppnade valstugorna på Öster. 9 september är det val.

Nu är vi inne i slutspurten som ska ge Gotland ett bättre styre, som ska ge Gotland ordning  och reda. Med koll på ekonomin kan man planera långsiktigt och förbättra Gotland för alla. Med koll på ekonomin behöver man inte ta till paniklösningar för att få bokslutet att gå ihop.

Valaffischer börjar komma upp runt om på ön. Politik och demokrati kommer märkas mer och mer de kommande veckorna. På kvällen den 9 september vet vi hur gotlänningarna vill ha det. Jag hoppas att ni vill ha mer ordning och reda och att gotland får ett bättre styre.

Publicerat i Politik | Kommentarer inaktiverade för Valtider

Jag förstår hur Simon tänker, men tänker inte likadant

Det var ingen blixt från klar himmel igår när Simon berättade att han tänkte lämna politiken. En av Simons många starka sidor är att han är tydlig och ärlig. Jag hade ändå hoppats att han skulle vara kvar i politiken. Han har åstadkommit mycket och jag vet att han skulle kunnat ha åstadkommit ännu mer.
Jag delar Simons grundinställning till SD, det tror jag de flesta gör. Jag har sagt det många gånger tidigare och jag kan gärna säga det igen, jag kommer inte samarbeta med dem!
Men ingen har bett honom samarbeta med dem. Här på Gotland är det inte och kommer aldrig bli aktuellt. Om moderater på andra ställen väljer att börja samarbeta med SD så väljer jag att stanna i partiet och kämpa mot det!
Politik handlar om så många saker. Den viktigaste saken är värdegrunden och den delar jag med Simon. Jag tycker dock att den är så viktig så att jag stannar kvar och kämpar för den!

Publicerat i Politik | Kommentarer inaktiverade för Jag förstår hur Simon tänker, men tänker inte likadant

Möjligheter med Campus Gotland och fri press

Dagens fullmäktige inleddes med positiva tongångar från Campus Gotland men också besked om att 90% av studenterna lämnar Gotland efter studierna. Av de 200 som tar ut examen varje år stannar alltså 20 på Gotland.
Om Campus Gotland skulle få samma siffror som Umeå Universitet så skulle 80 stanna varje år. Det är en utmaning att arbeta för!

Av fullmäktiges 71 ledamöter var 68 helt överens om hur viktigt det är med fri press. Hur jobbigt det ibland kan vara för oss politiker när media skriver emot oss så är det en av de viktigaste delarna i en demokrati! När man har makt måste man vara beredd att granskas.

En av de frågor på dagens möte som inte kommer behandlas i media är valet av Region Gotlands representant i Stiftelsen Medeltidsveckans styrelse. För min del är jag ändå glad över att jag valdes till mitt 11:e år i Medeltidsveckans styrelse. Det är otroligt roligt att få vara med och utveckla en av de bästa medeltidsfestivalerna, både vecka 32 och den nya spännande Medeltida jul.

Publicerat i Politik | Kommentarer inaktiverade för Möjligheter med Campus Gotland och fri press

Inte en gång till!

Alla gör misstag. Det handlar mest om vem som gör flest misstag, men det handlar framförallt om vem som lär sig av sina misstag!

Socialdemokraterna på Gotland visade idag att de inte lär sig av sina misstag. Vi är många som kommer ihåg en annan gång när S skulle sälja en fastighet direkt till en köpare för långt under värderat pris. Nu vill man göra det igen! Man vill sälja lokalerna som universitetet sitter i för 20 miljoner kronor under vad man själva värderat dem till.

Givetvis ska lokalerna inte säljas förrän vi har bestämt framtiden för hela hamnområdet. Långsiktig helhet är alltid bättre än kortsiktig dumhet!

Om Region Gotland ska sälja lokalerna så ska det givetvis göras enligt den policy som Regionfullmäktige beslutat. Sälj på öppna marknaden så får skattebetalarna mesta möjliga ersättning! Att sälja för 20 miljoner kronor under sin egen värdering är inte att se till gotlänningarnas bästa!

Publicerat i Politik | Kommentarer inaktiverade för Inte en gång till!

Svag budget utan hopp

Vi har sett det förut. En svag budget utan marginaler som ingen riktigt tror på. Vi i oppositionen ser brister i att hälla pengar i ett hål man inte är intresserad av att täta. De senaste åren har sjukvården på Gotland fått mer och mer pengar och nu börjar det kännas i den övriga verksamheten. Man kan ju undra hur länge de tänker hålla på så? Tills det inte finns någon annan verksamhet utöver sjukvården? Nej, förhoppningsvis inte längre än till 2018 när vi räknar med att över efter valet.

Vi vill införa ett HR-råd under regionstyrelsen som jobbar med kompetensutveckling och bemanningsplaner så att frågan behandlas lika i hela region Gotland.

Vi vill att kommande budgetar tar höjd för verklig lönekostnad så att förvaltningarna slipper gömda besparingar.

Vi vill se över vad som kan upphandlas av externa utförare så vi slipper fler exempel som Pjäsen där gotlänningarna fick sämre kvalitet till högre kostnad när Hanna Westerén (S) tvångskommunaliserade det.

Vi vill tillsätta en styrelse för sjukvården med nytänk där en blandning av lekmän och professionella med kunskap inom styrning och ledning kan se till att fullmäktiges beslut följs.

SD med en tom stol har fortfarande inte lämnat en budget och de valde att inte ens kommentera den budget som den rödgröna majoriteten lagt.

Fi lovar lämna en budget först 2018 och då med en skattehöjning.

Stefaan de Maecker (MP) säger att det är blir en rysare om de rödgröna kommer klara budgeten eller inte. Jag tycker att de rödgröna efter en och en halv mandatperiod har visat att hela deras styre är en rysare.

Publicerat i Politik | Kommentarer inaktiverade för Svag budget utan hopp

Regionstyrelse utan marginaler

Dagens viktiga punkt var budget och skattesats för 2017. Budgeten sattes i våras men så här på hösten finns chansen att justera den och beslut om skattesatsen för kommande år ska tas.

Jag kan bara gissa hur diskussionerna gick bland majoritetsblocket men jag är glad att Björn Jansson (S) höll emot och en skattehöjning uteblev. Gotlands höga skatt behöver verkligen inte bli högre! Däremot måste det bli ordning och reda i ekonomin och där har inte Björn varit lika framgångsrik.

En svag budget i våras byts mot en ännu svagare nu, helt utan marginal. Inte ens om nämnderna håller sina budgetar finns pengar kvar att återställa underskottet från 2017. Eftersom det inte ser ut att finnas några pengar till det i år heller kommer hela förra årets underskott behöva återställas 2018, så säger kommunallagen. De partier som vinner valet 2018 kommer alltså få börja med att betala av de underskott de rödgröna drog på sig sitt första år. Som det ser ut nu är jag rädd att det kommer finnas underskott från 2016 och 2017 som också ska återställas.

Det är främst hälso- och sjukvården som har ekonomiska problem. Trots att deras budget ökar med 7,7% samtidigt som landstingens kostnadsökningar är i snitt runt 4% så ser man inte ut att få det att gå ihop. Här, precis som i övriga region Gotland, behövs bättre ledning. Ge sjukhuset en ny styrelse som har professionella ledamöter med kunskap om styrning och ledning. Då ger vi den gotländska sjukvärden bättre förutsättningar att ge gotlänningarna den bästa vården och samtidigt hålla sig inom beslutat budget.

En ljusglimt finns dock i investeringsbudgeten. Vi fick de rödgröna att gå med på att lägga 5 miljoner kr på belysning på landsbygden. Det har på senare tid varit en av alla de saker som gått emot landsbygden och därför känns det bra att vi borgliga partier kan ge resurser till det.

Publicerat i Politik | Kommentarer inaktiverade för Regionstyrelse utan marginaler

Fullmäktige med faktaresistans

Beslut utan underlag och skriftliga personliga påhopp i interpellationsdebatten. Och en hel del där emellan.
Först fick vi information om hur barn och unga mår på Gotland. Att de flesta mår bra är en klen tröst när var tionde flicka inte mår bra. Varje ung människa som svarar att han eller hon inte mår bra är ett misslyckande.

Kulturplanen antogs utan större debatt. Roligast var ABFs remissvar där man bland annat kan läsa att ”man som läsare får en känsla att texten skrivits utan tanke på att den ska läsas”. ABF varnar också för att läsare drunknar och dör i textmassan.
Efter samarbetsvilja av Filip Reinhag (S) togs de mest olämpliga delarna i planen bort och hela fullmäktige kunde enas om den.

För ett år sedan infördes lovfritids på prov på Gotland. Det innebar att på sportlov, påsklov och höstlov kunde de barn som normalt inte går på fritids få sysselsättning när de är lediga från skolan. Ett bra initiativ från Liberalerna som nu majoriteten vill avbryta utan att bry sig om att ta reda på hur det gått. På Regionstyrelsen efterlyste vi den utvärdering som borde ha gjorts och vi blev lovade att få den till dagens fullmäktigemöte.
Det enda i handlingarna som kallades utvärdering var: ”Förvaltningens bedömning är att lovfritids bör avvecklas och försöksverksamheten upphöra. Bedömningen grundar sig dels på att nyttjandegraden är oerhört låg och dels på Region Gotlands ekonomiska situation.”
Ingenting om hur många som nyttjat lovfritids. Ingeting om vad det kostade eller vad man fick för intäkter.
Viktigast av allt var att man inte tagit reda på om de ungdomar som nyttjat lovfritids hade mått bättre. Gjorde det någon skillnad? Utan svar på de frågorna kan vi inte ta ställning och tack vare M, C och L så återremitterades frågan och vi hoppas på bättre svar till nästa möte.

Elin Båth (FI) pratade för en av sina många många motioner. Den här gången koncentrerade hon sig inte bara på att använda så svåra ord som möjligt utan pratade för nyttan att transpersoner kan få information om vårdvägar på regionens hemsida. En del i hennes motion som vi stödjer.

Bland avsägelserna från fullmäktige förvånade det att de enda kvarvarande ledamöterna från SDs valsedel avgick. I media fick vi sedan läsa att de känt sig hotade. De har inte märkts av så mycket i fullmäktige men det är alltid tråkigt att människor ska känna sig hotade, oavsett om det är politiker eller inte. Oavsett vilket parti de tillhör.

Min interpellation till socialnämndens ordförande Maria Björkman (S) visade att behovet inte längre var de extra 25 miljoner som de bad om i somras. Socialnämnden behöver nästan dubbelt så mycket, 44 miljoner kr. Maria Björkman lovade att de ser på alla möjligheter till besparingar och effektiviseringar, även upphandlingar. Jag hoppas verkligen att Socialdemokraterna släpper den prestige de visat de senaste åren genom att vägra prova upphandling för att se om vi kan få mer nytta för våra skattepengar.

Avslutningen av mötet kommer vi minnas länge. Det kommer nog återberättas en lång tid framöver när Karl-Allan Nordblom (MP) svarade på Simon Härenstams (M) interpellation om fasadlyktorna på Öster. Att följetången i media och på nämnden blivit så lång berodde, enligt Karl-Allan, mest på att andra politiker, länsstyrelsen och media inte fattade vad det handlade om. Själva hade han inte gjort många fel trots att det finns på papper.
Mest anmärkningsvärt var tonen i svaret där Simon anklagades för att vara faktaresistent och visa ovilja. Ett bra svar av Simon gjorde att det blev uppenbart för övriga ledamöter i fullmäktige vem som hade rätt och vem som var faktaresistent.

Publicerat i Politik | Kommentarer inaktiverade för Fullmäktige med faktaresistans

Gotland kommer alltid vara Gotland

I måndags valdes jag åter in i regionstyrelsen på Gotland. Två dagar senare fick jag debatera Sveriges nya regionindelning i Radio Gotland.

Moderaterna, Centern, Socialdemokraterna och Miljöpartiet gav sin syn på den nya regionindelningen. Vi var alla överens om att det både finns fördelar och nackdelar men vi tolkar möjligheterna olika.

För det första kommer regionindelningen förändras. Utredningens direktiv är väldigt tydliga på det. Det som är viktigt för Gotland att vi kommer överens om vilka krav vi ska ställa. Det är bara om vi är tydliga med dem i förhandlingarna som vi kan få in dem i regionbeslutet.

För det andra finns det mycket att tjäna på större regioner. Framförallt ställer ny sjukvård större krav och där får Gotland svårt att hänga med ensamma. Det som är viktigt för politiken på Gotland är att se till att det blir så bra som möjligt för Gotland. Där kan vi göra skillnad.

För det tredje kommer Gotland alltid vara Gotland. Om diskussionen bara kommer handla om ifall vi ska skriva Region Gotland eller Gotlands kommun. Då kommer vi få problem!

Publicerat i Politik | Kommentarer inaktiverade för Gotland kommer alltid vara Gotland